dr Nelli Artienwicz

@ trenerka rachunkowości behawioralnej

Badaczka i trenerka w obszarze rachunkowości behawioralnej. Pomaga księgowym przełamywać schematy podatkowej codzienności, radzić sobie ze stresem, wzmacniać odporność psychiczną i budować życie na własnych zasadach, w szacunku do siebie i swoich potrzeb. Uczy, jak tworzyć zdrowe relacje zawodowe oparte na komunikacji asertywnej, autentyczności i wartości osobistej. Jest certyfikowaną trenerką FRIS® (style myślenia), konsultantką odporności psychicznej MTQPlus® oraz facylitatorką medytacji aktywach Osho®, a przy tym doktorem nauk ekonomicznych ze specjalności Rachunkowość. Ma wieloletnie doświadczenie trenerskie, ale również w pracy księgowo-podatkowej, zarówno etatowej, jak i B2B.